Еко-критерии за продукт дизайн

4 ноември 2019
Еко-критерии за продукт дизайн

  Отново сериозна тема, свързана с дизайн продуктите, които са „еко“ и какво трябва да гледаме когато купуваме даден продукт за да пазим природата си чиста още дълги години.  

 

За да бъдат определени продуктите като „еко“ е необходимо да съдържат, колкото се може повече от посочените по-долу критерии:

 

  1. Биоразградими
  2. Справедливи спрямо човешките ресурси - Fair Trade - Продукти, които са произведени в устойчива среда по отношение на работниците и занаятчиите – справедливо заплащане, добри и достойни условия на труд.

 

*Ние в „ДЕКОР ЛАЙН ЕООД“, държим на правата на нашите работници, за  да им създадем условия за труд в една НЕтоксична обстановка, като не използваме солвентни мастила, познати като канцерогенни.

 

  1. Използване на локални ресурси - Използването на локални ресурси намалява значително вредните въздействия върху околната среда, свързани основно с транспорта и подпомага местните производители.
  2. Ниско потребление на енергия - Отнася се предимно за продукти за осветление.

*В склада ни, сменихме крушките с енергоспестяващи, които използват по-малко от 20% от енергията необходима на традиционните крушки и имат до 15 пъти по-дълъг експлоатационен живот. LED осветлението консумира значително по-малко енергия и осигурява до 60 000 часа работа. Преминаването на енергоспестяващи крушки и LED е най-достъпният начин незабавно да намалим карбоновия отпечатък (Carbon Footprint).

  1. Ниски нива на отпадъци и Рециклируеми продукти.
  2. Добре управлявани ресурси.

* За да живее човечеството, по екологично отговорен начин, е необходимо природните ресурси да се използват със същото темпо, с което се възстановяват. Бързо възобновяеми материали са например бамбукът и вълната. „Forest Stewardship Council“ |FSC| е международна неправителствена и нестопанска организация, която издава сертификати удостоверяващи, че дървесината е от правилно управлявани горски масиви https://ic.fsc.org/. Когато се закупуват продукти, в които са вложени материали от възобновяеми източници, от значение е не само материалът, но и начина, по който той е добит и обработен.

 

  Като неопитен дизайнер, допуснах грешката, нашите 3D Лампи да бъдат с пластмасова основа, при следващата ни партида от тях, обещаваме, че ще ги поръчаме с бамбукова основа. : )